بلاگ شاعران shaeran.blog

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی نقاشم شب و روز درد میکشم با کمی شاعرانگی درد ها را رج به رج رنگ میکنم دیوار آویزی می...

دوستت دارم شاعر مجید محمدی

دوستت دارم شاعر مجید محمدی

دوستت دارم شاعر مجید محمدی شاید شاعر باشم شاعری گمشده در خیابان شلوغ چشمانت در پس کوچه های دروغین حرف هایت اما بی اراده...

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی می کشاند ‌آسمان امشب به آشوبش‌، دلم را بر صلیب غرق  رویا می‌شوم  با  تک  نوایی‌، آسمانی‌عندلیب میزنم با...