بلاگ شاعران shaeran.blog

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی نقاشم شب و روز درد میکشم با کمی شاعرانگی درد ها را رج به رج رنگ میکنم دیوار آویزی می...

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی می کشاند ‌آسمان امشب به آشوبش‌، دلم را بر صلیب غرق  رویا می‌شوم  با  تک  نوایی‌، آسمانی‌عندلیب میزنم با...