دسته: شعر

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی نقاشم شب و روز درد میکشم با کمی شاعرانگی درد ها را رج به رج رنگ میکنم دیوار آویزی می...

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی می کشاند ‌آسمان امشب به آشوبش‌، دلم را بر صلیب غرق  رویا می‌شوم  با  تک  نوایی‌، آسمانی‌عندلیب میزنم با...