برچسب: شعر سپید عاشقانه

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی نقاشم شب و روز درد میکشم با کمی شاعرانگی درد ها را رج به رج رنگ میکنم دیوار آویزی می...

دوستت دارم شاعر مجید محمدی

دوستت دارم شاعر مجید محمدی

دوستت دارم شاعر مجید محمدی شاید شاعر باشم شاعری گمشده در خیابان شلوغ چشمانت در پس کوچه های دروغین حرف هایت اما بی اراده...