غزل دیوانه ی عاشق شاعر بهناز پالیزبان

غزل دیوانه ی عاشق شاعر بهناز پالیزبان یاد لبهایت مرا مست از شرابم میکند دوری از چشمان تو از غصه آبم میکند من برای...